Kadra

Wychowawca grupy
mgr Katarzyna Żmudzka

Nauczyciel kontraktowy. Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Akademii Ignatianum w Krakowie, oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obecnie rozpoczęła kurs doskonalący z języka angielskiego, dający uprawnienia do nauki języka angielskiego w przedszkolu oraz szkole. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach:

  • nauka czytania metodą symulatoniczno- sekwencyjną;
  • nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole;
  • dziecko z niedokształceniem mowy w typie afazji;
  • praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym: z nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi;
  • sekrety mózgu sześciolatka - czyli jak pomóc dziecku w nauce;
  • ruch i zabawy ruchowe, jako kluczowe elementy rozwoju umysłowego dziecka;
  • kurs kierowników wycieczek;
  • problemy dwujęzyczności w przedszkolu oraz szkole. Jak pomóc dziecku wracającemu z zagranicy;
  • problem jąkania, jak rozmawiać o jąkaniu.

Jako wychowawca stara się ukazać dzieciom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, w odkrywaniu jego możliwości oraz pokonywaniu słabości.
Jest osobą kreatywną, dbającą o oryginalność w prowadzonych przez nią zajęciach.
Zawsze uśmiechnięta, szczera, emanująca wewnętrznym spokojem oraz ciepłem.
Prywatnie mama 9 letniej Oliwii oraz 16-miesięcznego Tymona. Interesuje ją psychologia zachowań człowieka oraz podróże.

 

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Marta Rzońca

Jest absolwentką Uniwerystetu Śląskiego na wydziale Pedgogiki i Psychologii w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Pedagogiki. Ukończyła szereg kursów, warsztatów i szkoleń m.in. symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania, praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod poruzmiewania się -AAC. W Ptasim Radiu prowadzi indywidulane zajęcia z z terapii Integracji Sensorycznej, obejmujące diagnozę i terapię procesów przetwarzania sensorycznego, której głównym celem jest dostarczenie dzieciom kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Terapia ma postać tzw. " naukowej zabawy". Ponadto prowadzi w przedszkolu warsztaty " Mądre Sówki", gdzie program tych zajęć ma na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wsparcie ich w kształtowaniu dojrzałóości szkolnej.

Psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej
mgr Małgorzata Wolska

Posiada wieloletnie doswiadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzinami. Prowadzi indywidulane oddziaływania terapeutyczne , psychoedukacyjne, diagnostyczne. W swojej pracy pomocą psychologiczną obejmuje dzieci z deficytami rozwojowymi , mające trudności w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej. Wspiera także rodziców w oddziaływaniach wychowaczych.  Jest realizatorem "Szkoiły dla Rodziców i Wychowawców". Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, z problemem moczenia nocnego, autyzmem, zespołem Aspergera.

Terapeuta
mgr Kamil Pitala

Magister fizjoterapii, dyplom licencjata uzyskał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom magisterski na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Fizjoterapeuta w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. W trakcie Specjalizacji z Fizjoterapii.
Z zapałem uprawiam rekreacyjnie bieganie, kolarstwo i narciarstwo.

Logopeda
mgr Klaudia Konopka

logopeda, lektor języka polskiego oraz polonistka. Ukończyła filologię polską o specjalności logopedycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im.KEN w Krakowie oraz podyplomowe studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego. Obecnie kończy studia z zakresu neurologopedii.

W terapii logopedycznej korzysta z różnych dziedzin wiedzy, m.in.: neurobiologii, neurologii, psychologii oraz glottodydaktyki. Stosuje metody, które stymulują wszystkie funkcje poznawcze dziecka, wpływające na rozwój mowy. W pracy wykorzystuje metodę symultaniczno - sekwencyjną, elementy manualnego torowania głosek, programowanie systemu językowego, metody komunikacyjne i glottodydaktyczne oraz masaż logopedyczny.

Jej szczególnym zainteresowaniem jest wczesna interwencja terapeutyczna, wpływ czynności prymarnych na dalszy rozwój językowym dziecka oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Nauczyciel rytmiki
Marcelina Zajdel

Jest absolwentką Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. „Pro Musica” w Krośnie, gdzie ukończyła klasę fortepianu z wyróżnieniem. Ukończyła 4 kierunki studiów pedagogicznych o specjalnościach: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Resocjalizacja, Oligofrenopedagogika, oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na wyższych krakowskich uczelniach. Jest absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, II st., w klasie śpiewu solowego oraz wychowanką Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Od 2011 roku prowadzi zajęcia muzyczno-rytmiczne w przedszkolach. 

Nauczyciel języka angielskiego
Monika Jaworska

Absolwentka Pedagogiki UJ oraz Nauczycielskiego College'u Języka Angielskiego przy UJ z 20 letnim doświadczeniem w pracy jako nauczyciel języka. Specjalizuje się w nauczaniu dzieci w wieku 2-7 lat. Stosuje metody pracy oparte na muzyce, zabawach ruchowych, grach językowych zbieżne z metodą Helen Doron. Pracuję głównie z materiałami Super Simple Songs oraz Super Simple Learning. PRaca jest dla niej prawdziwą pasją.
Kocha dzieci i ma do nich podejście pełne tolerancji i empatii.
W wolnych chwilach zajmuje się haftem cieniowanym, tzw. Akupikturą. Kocha muzykę, filmy i książki.