Terapia

Dla dzieci z niepełnosprawnością

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania oferujemy w pakiecie zajęcia indywidualne:

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • dogoterapia,
 • hipoterapia,
 • Integracja Sensoryczna,

oraz zajęcia ogólnorozwojowe z Programu Przedszkolnego :

 • plastyka,
 • muzyka,
 • język angielski,
 • gimnastyka
 • zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Informujemy, że przedszkole dysponuje fotelikiem terapeutycznym NOEL typ KU. Fotelik jest urządzeniem przeznaczonym do uzyskiwania i utrzymywania pozycji siedzącej u dzieci w celu łagodzenia skutków niepełnosprawności.

SI - integracja sensoryczna

 

Integracja sensoryczna, w popularnym skrócie określana jako SI, jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzystania ich w codziennym życiu. Nieprawidłowości tego procesu objawiają się występowaniem specyficznych problemów i nazywane są zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której możliwa jest odpowiednia stymulacja układów: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W trakcie zajęć dziecku poprzez „twórczą zabawę” dostarczane są takie bodźce na jakie jego system nerwowy wykazuje największe zapotrzebowanie. Aby ćwiczenia były atrakcyjne, a jednocześnie efektywne wykorzystywane są różnorodne przybory i przyrządy jak kolorowe piłeczki,  huśtawki, duże piłki,  równoważnie, tory przeszkód, przedmioty z różnymi fakturami i o różnych kształtach. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi (zmysłowymi) i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym. (Źródło http://www.pstis.pl) 

Dogoterapia

 

Dogoterapia czyli kynoterapia to jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony Pies-terapeuta wspomaga w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobom starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem zewnętrznym. Bezpośredni kontakt z psem pomaga osobom chorym w kształtowaniu umiejętności okazywania emocji oraz rozwija spontaniczną aktywność ruchową. (Źródło http://www.dogoterapia.net/)

Hipoterapia

hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta. ( Źródło )

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne  wykorzystując ruch, który jest najlepszym źródłem poznawania świata wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród dzieci wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną. Zdaniem autorki metody: „wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi- jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu” (Źródło: W, Sherborne., s.12)

Gimnastyka

Zajęciami z gimnastyki objęte są wszystkie dzieci. Dzieci uczestniczą w gimnastyce grupowej raz  w tygodniu lub ćwiczą też indywidualnie Zajęcia ruchowe odbywają się na sali gimnastycznej wyposażonej w duże kształtki oraz materace rehabilitacyjne,  platformę do huśtania, platformę równoważną, kołyski, tunele, obręcze oraz drobny sprzęt sportowy.Do pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne metody pracy, np. metoda Weroniki Sherborne , pedagogika zabawy, tańce integracyjne, zabawy z chustą, opowieści ruchowe, zabawy naśladowcze, elementy metody Integracji Sensorycznej.