Proces adaptacji

Drogi Rodzicu zapoznaj się i skorzystaj z naszych wskazówek odnośnie ułatwienia dziecku procesu przystosowania się do warunków funkcjonowania w przedszkolu:

  • Przebieg procesu adaptacji dziecka zależy od Rodziców i Nauczycieli, może mieć znaczenie dla rozwoju dziecka w przyszłości. Przygotuj wcześniej dziecko: wyrażaj się pozytywnie o wychowaniu przedszkolnym, omów korzyści ze zmiany.
  • Możesz przyjść z dzieckiem do przedszkola w każdej chwili, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego (podczas rozpoczęcia roku szkolnego dzieciom jest najtrudniej). Wraz z wychowawcą dokładnie pokaż dziecku przedszkole: sale, ubikacje, kąciki zabaw tak by czuło się w danym miejscu bezpiecznie.
  • Rozumiemy, że każde dziecko przynosi ze sobą inne doświadczenia, nawyki, marzenia, zabawki. W placówce styka się z wymaganiami i granicami. Wiemy, że dzieci w różny sposób okazują swój dramat, nie tylko płaczem. Uważnie obserwujemy Twoje dziecko, o trudnościach informujemy Rodziców. Podchodzimy do dziecka indywidualnie, staramy się zaspokoić jego poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony dzieci i pracowników przedszkola.
  • Na proces adaptacji wpływa też odpowiedzialna kadra pedagogiczna, czyli My traktujemy dziecko jako partnera do współpracy i jako DZIECKO (które potrzebuje ciepła i miłości).
  • W adaptacji wspomagają nas: warunki materialne w przedszkolu (wyposażenie, zabawki, pomoce), warunki emocjonalne (miła atmosfera, ciepły i życzliwy stosunek, bezpieczeństwo psychologiczne), warunki pedagogiczne (nauczyciel przyjmuje rolę terapeutyczną).
  • Rodzicu w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu do dziecka dochodzi nadmiar informacji, ma zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Nawet dobrze zorganizowany proces adaptacji nie zapobiega szeregu trudnościom. Dajemy dziecku czas by przystosowało się do systemu funkcjonowania placówki.

Dzieci zapisane do Przedszkola mogą korzystać z okresu adaptacyjnego maksymalnie do 2 godzin dziennie (od 9 do 11) cały tydzień poprzedzający dzień zapisu.