Rozkład dnia

Dzień przedszkolaka

 • 07:00 – 8:45 - Schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności samoobsługowe, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy zaspokajające ciekawość dziecka na tematy zgodne z ich zainteresowaniami, rozwijające umiejętność prowadzenia dialogu.
 • 08:45 – 09:00 - Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe przed śniadaniem, czynności samoobsługowe i higieniczne (pełnienie dyżuru, mycie rąk).
 • 09:00 – 09:30 - Śniadanie. Czynności samoobsługowe i higieniczne po śniadaniu.
 • 09:30 – 10:30 - Zajęcia dodatkowe (język angielski, logopedia, dogoterapia, SI, taniec i rytmika), gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrody w różnych porach roku.
 • 10:30 – 11:00 - Czynności organizacyjno – porządkowe i higieniczne przed posiłkiem, II śniadanie
 • 11:00 – 11:45 - Sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wynikające z realizowania zadań określonych w podstawie programowej zgodnie z wybranym programem nauczania, praca w książkach. Indywidualna lub zespołowa praca: stymulacyjna, korekcyjna, kompensacyjna wynikająca z zainteresowań oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 • 11:45 – 12:00 - Czynności organizacyjno – porządkowe przed obiadem, czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • 12:00 – 13:00 -  Obiad. Czynności samoobsługowe i higieniczne po obiedzie.
 • 13:00 – 14:00 - Poobiedni odpoczynek: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ciche rozmowy, zabawy swobodne. Leżakowanie – dla dzieci, których rodzice zdecydują o spaniu.
 • 14:00 – 14:30 -  Zabawy tematyczne w małych grupach, gry i zabawy stolikowe.
 • 14:30 – 15:00 - Czynności organizacyjno – porządkowe i higieniczne przed posiłkiem. Podwieczorek.
 • 15:00 – 18:00 - Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Czytanie książeczek, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

***

Zgodnie z Podstawą Programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania  i kształcenia dzieci  w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu  przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 1. jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę,
 2. jedną piątą czasu  dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
 3. jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne i edukacyjne;
 4. pozostały czas – dwie piąte czasu na czynności samoobsługowe.*

* PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1