Kadra

Wychowawca grupy,
Dyrektor pedagogiczny
mgr Katarzyna Żmudzka

Nauczyciel kontraktowy. Dyrektor pedagogiczny oraz wychowawca grupy 5 i 6-latków. Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz zarządzanie oświatą na wyższych krakowskich
uczelniach. 
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach: nauka czytania metodą symulatoniczno- sekwencyjną; nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole; dziecko z niedokształceniem mowy w typie afazji; praca z uczniem
sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym: z nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi; sekrety mózgu sześciolatka - czyli jak pomóc dziecku w nauce; ruch i zabawy ruchowe, jako kluczowe
elementy rozwoju umysłowego dziecka; kurs kierowników wycieczek; problemy dwujęzyczności w przedszkolu oraz szkole. Jak pomóc dziecku wracającemu z zagranicy; problem jąkania, jak rozmawiać o jąkaniu.

Jako wychowawca stara się ukazać dzieciom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, w odkrywaniu jego możliwości oraz pokonywaniu słabości.
Jest osobą kreatywną, dbającą o oryginalność w prowadzonych przez nią zajęciach. Zawsze uśmiechnięta, szczera, emanująca wewnętrznym spokojem oraz ciepłem. Interesuje ją psychologia zachowań człowieka oraz podróże.

Wychowawca grupy
mgr Lidia Stanisz

Nauczyciel kontraktowy. Wychowawca grupy 3 i 4-latków. Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z wychowaniem plastycznym. Posiada przygotowanie do pracy z dziećmi metodą Weroniki Sherborne i Marii Montessori potwierdzone ukończeniem odpowiednich kursów:

- kurs Montessori - w zakresie wychowania przedszkolnego
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień
Swoje zawodowe kompetencję podnosi również poprzez udział w różnych szkoleniach m.in.:
- Diagnoza gotowości szkolnej
- Działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
- Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu
- Metoda Dobrego Startu
- Jak pracować z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna
- Logopedyczna gimnastyka buzi i języka

Jest osobą pełną pozytywnej energii, którą każdego dnia przekazuje swoim wychowankom. Ciepła, radosna i wrażliwa na potrzeby dzieci. Lubi wykorzystywać ciekawe techniki plastyczne oraz wprowadzać w życie nowe inspiracje. Praca z dziećmi jest dla niej prawdziwą przyjemnością. W swoich wychowankach uwielbia nieustanną chęć poznawania świata. Każdy dzień stanowi dla niej nowe wyzwanie, a uśmiech na twarzach dzieci to najcenniejsza nagroda.

Nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny
mgr Dorota Marek

Absolwentka studiów pedagogiki specjalnej o specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ukończyła wiele szkoleń m.in.: I stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne , wstęp do sensoplastyki, trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, i wiele innych. W trakcie studiów zaangażowała się w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych pełniąc funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej na turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowania: piesze wędrówki górskie, książki, film.


Nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny|
mgr Klaudia Latos

Nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny. Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel z pasją i radością nauczania. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i integracyjną, dającą również uprawnienia do pracy w przedszkolu, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia magisterskie z terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Jako nauczyciel wspomagający dba o prawidłowy rozwój swoich podopiecznych, dostrzegając ich mocne jak i słabe strony. Głównym celem jej zajęć jest usprawnianie słabości przy pomocy mocnych stron dziecka. Zobowiązuje ją to do zindywidualizowanego podejścia wobec każdego z wychowanków czemu jest całkowicie oddana. Prace swą wykonuje z pasją i dużym zaangażowaniem, nie zapominając o wspólnej zabawie, którą dzieci tak uwielbiają. Szczęśliwe dziecko to zadowolony rodzic, to również tym drugim Klaudia stara się poświęcić chwilę każdego dnia by podzielić się zauważonymi osiągnięciami w rozwoju dzieci, jak również szukaniu wspólnych rozwiązań by rozwój ten stał się efektywniejszy. Praca jest dla niej spełnieniem, jak i dużym wyzwaniem, któremu chętnie stawia czoła. Prywatnie swój wolny czas poświęca lekturze materiałów i książek z dziedziny
pedagogiki specjalnej, choć dużą radość sprawia jej również gotowanie, dobry film i muzyka. Ostatnio przeszła na dietę więc proszę trzymać za nią kciuki.

 

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Małgorzata Wolska

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Psychologia Kliniczna. Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą, terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej uzyskała w 2016 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. W wolnym czasie lubi czytać kryminały i szyć 

Kursy i szkolenia:
- Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej,
- Terapia behawioralna w teorii i praktyce – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
- Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi. Terapia dzieci moczących się i ich rodzin – Polski Instytut
- Terapii Integratywnej
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
- Zespół Aspergera – diagnoza i metody pracy.

Psycholog
mgr Patrycja Walczyk

Psycholog dziecięcy.  Kilka lat temu ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niemniej już od 10 lat zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi, którą traktuje przede wszystkim jako swoją pasję. Zaangażowanie w wykonywaną pracę popiera poszerzaniem wiedzy i umiejętności na szeregu kursów, szkoleń i konferencji. Dzięki temu może pracować z dziećmi z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami rozwoju. Poza prowadzeniem zajęć z dziećmi angażuje się we wsparcie rodziców, pomagając im w zdobyciu wiedzy o skutecznej pracy nad rozwojem dziecka.  Między innymi ukończyła kursy: Monachijska Diagnostyka Rozwojowa, Metoda Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, Szkoła dla rodziców, Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Dobrze posługuje się językami migowym oraz angielskim. Właśnie rozpoczyna roczny kurs "Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Ujęcie poznawczo- behawioralne", na którym poszerzy zaawansowane kwalifikacje terapeutyczne. W każde zajęcia wkłada dużo energii i uśmiechu :)

Rehabilitant
mgr Damian Dudkiewicz

Absolwent kierunku Fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania Pedagogicznego w Galicyjskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath oraz terapeuta
Integracji Sensorycznej. Ponad to ukończył szkolenia z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; Języka Migowego I st.; Tapingu z diagnostyką urazową oraz wiele innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi oraz z wadami
genetycznymi. Prowadzi własną działalność gospodarczą „Reha4kids” współpracując z kilkoma placówkami wspierającymi rozwój dzieci o specjalnych potrzebach. W wolnych chwilach trenuje dbając o własną sprawność fizyczną.


Nauczyciel rytmiki
Marcelina Zajdel

Ukończyła studia pedagogiczne o specjalnościach: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Resocjalizacja, Oligofrenopedagogika, oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka na wyższych krakowskich uczelniach. Jest absolwentką Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. „Pro Musica” w Krośnie, gdzie ukończyła klasę fortepianu z wyróżnieniem oraz absolwentką Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, II st., w klasie śpiewu solowego. Wychowanka Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Od 2011 roku prowadzi zajęcia muzyczno- rytmiczne w przedszkolach. 

Dogoterapeuta
mgr Andrzej Szybkowski

Właściciel firmy Krakowskie Centrum Dogoterapii "Wsparcie"  Dogoterapia. Dogoterapeuta, który, jako jeden z nielicznych potrafiący pracować z dziećmi w wieku żłobkowym. Jego cierpliwość i zaangażowanie dają rezultaty zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi. Jego
zajęcia edukacyjne charakteryzują się dużą różnorodnością i pomysłowością. Zespół Andrzeja składa się wykwalifikowanych psów przygotowanych do pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. 
- Winni:
Nasza Królowa. Labradorka, z którą rozpoczęłam swoją pracę terapeutyczną. Pies obdarzony niebywałą intuicją. Po mimo dojrzałego wieku obdarzona ogromną energią do działania, ale także zrównoważona i nie dająca się wyprowadzić z równowagi nawet w najtrudniejszych warunkach. Specjalistka od wystąpień przy dużej publiczności.
- Coola:
Najbardziej zadaniowy pies w naszym zespole. Nie zdarzyło się, żeby Coola odmówiła wykonania polecenia. Szybkość z jaką uczy się i rozwiązuje problemy jest zadziwiająca. Potrafi nauczyć się nowej czynności w czasie zajęć. Specjalistka od zajęć indywidualnych, doskonale znajduje kontakt zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.
- Bruno:
Nazywany „Profesorem”. Jego spokój nie jednokrotnie wpłynął pozytywnie na podopiecznego. Jego czekoladowy kolor wpływa kojąco na uczestników zajęć. Spokojny profesjonalista potrafi znaleźć kontakt nawet z dziećmi żłobkowymi.
- Kazik: 
Najbardziej puchaty członek zespołu. Oprócz pracy terapeutycznej także aktor w przedstawieniach szkolnych i przedszkolnych. Kazik poza swoją puszystością charakteryzuje się też posłuszeństwem, a także bardzo pogodnym charakterem.